Sunday, April 10, 2011

സ്ക്വയര്‍ഫീറ്റിന് വെറും 750 രൂപ?

കേരളത്തില്‍ ശരാശരി നിലവാരമുള്ള ഒരു വീടു നിര്‍മ്മിക്കുവാന്‍ ഒരു ചതുരശ്രയടിക്ക് 1000-1200 വരെയാണ് കോണ്ട്രാക്ടര്‍മാര്‍ ഈടാക്കുന്നത്. തൊഴിലാളികളുടെ വേദനത്തിലും നിര്‍മ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വിലയിലും അനുദിനം വര്‍ദ്ധനവുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത് ഇനിയും മുകളിലേക്ക് പോകും എന്നതില്‍ തര്‍ക്കമില്ല. എന്നാല്‍ ഈയ്യിടെ സ്ക്വയര്‍ഫീറ്റിന് 750-800 രൂപയ്ക്ക് വീടു നിര്‍മ്മിച്ചു നല്‍കും എന്ന വാഗ്ദാനവുമായി പലരും രംഗത്തുവരുന്നതായി അറിയുന്നു. ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ ആകര്‍ഷകമെന്ന് തോന്നുന്ന ഇതിന്റെ പുറകില്‍ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല “സൂത്രങ്ങളും” സാധാരണക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുന്നില്ല. സാധാരണയായി ഒരാള്‍ “ടേണ്‍ കീ” രീതില്‍ എല്ലാ വിധ വര്‍ക്കുകളും കോണ്ട്രാക്ടര്‍ ആണ് ചെയ്യുക എന്നാല്‍ 750-ന്റെ കരാറുകാര്‍ പല സംഗതികളും കരാറില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നു.

താഴെ പറയുന്ന ചില സംഗതികള്‍ ഇവയില്‍ ചിലതുമാത്രം.
ഉദാ: 1. തറക്ക് വാനം കോരുന്നതും തറയില്‍ മണല്‍ നിറക്കുന്നതും ക്ലൈന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമായിരിക്കും.
2. നിര്‍മ്മാണത്തിനാവശ്യമായ മണല്‍ ക്ലൈന്റ് നല്‍കണം. മണല്‍ അരിക്കല്‍/വൃത്തിയാക്കല് എന്നിവയും ചെയ്തു കൊടുക്കണം‍.
3. സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് നിര്‍മ്മിക്കുവാന്‍ പ്രത്യേകം പണം നല്‍കണം.
4. കെട്ടിടം നനക്കല്‍ ക്ലൈന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആയിരിക്കും.
5. ഇലക്ട്രിക് വയറുകള്‍ മറ്റു ഫിറ്റിങ്സുകള്‍ എന്നിവ നിശ്ചിത ക്വാളിറ്റിക്ക് മുകളില്‍ ഉള്ളവ ആവശ്യമാണെങ്കില്‍ ക്ലൈന്റ് വാങ്ങണം.
6. റൂഫില്‍ ടൈല്‍ പതിക്കാന്‍ പ്രത്യേക ചാര്‍ജ്ജ് നല്‍കണം.
7. ചുമരില്‍ ഒരു കോട്ട് വൈറ്റ് സിമെന്റ്,കട്ടില/ജനലുകളില്‍ പ്രൈമര്‍ എന്നിവ മാത്രമേ ചെയ്യൂ. ഭാക്കി ക്ലൈന്റ് ചെയ്യണം.
8.തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഭക്ഷണം ക്ലൈന്റ് നല്‍കണം.
9.കിച്ചണില്‍ ഗ്രാനൈന്റ് കൌണ്ടര്‍ ടോപ് ക്ലൈന്റ് വാങ്ങി നല്‍കണം.
10.ചതുരശ്രയടിക്ക് 15-20 രൂപ വരുന്ന ടൈത്സ് ആയിരിക്കും പതിക്കുക. അല്ലാത്ത പക്ഷം ക്ലൈന്റ് ടൈല്‍ വാങ്ങി നല്‍കണം.
ഇത്തരത്തില്‍ നിരവധി സംഗതികള്‍ ഇത്തരക്കാര്‍ ക്ലൈന്റിന്റെ തലയിലിടും. മാത്രമല്ല നിര്‍മ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ ക്വാളിറ്റിയിലും അളവിലും വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും.

വലിയ വിലയാണ് മണലിനു വരുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ ക്വാട്ടയില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന മണല്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിനു തികയില്ല. എം.സാന്റ് തന്നെ പലതരം നിലവാരത്തില്‍ ഉള്ളതുണ്ട്. ഇത് ക്ലൈന്റ് വാങ്ങേണ്ടിവരുമ്പോള്‍ നിര്‍മ്മാണ ചിലവ് വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. അതു പോലെ തറക്ക് വാനം കോരുന്നതും തറ ഫില്‍ ചെയ്യുന്നതും, സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് നിര്‍മ്മിക്കല്‍, പെയ്ന്റിങ്ങ് തുടങ്ങി പല സംഗതികളും ചേര്‍ന്നു വരുമ്പോള്‍ യദാര്‍ഥത്തില്‍ 1000 രൂപയുടെ അടുത്ത്/അതിനു മുകളില്‍ തന്നെ ചിലവ് വരും. അതിനാല്‍ ഇത്തരക്കാരുടെ ചതിവില്‍ പെടാതിരിക്കുവാന്‍ വീടുനിര്‍മ്മിക്കുവാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നവര്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഓര്‍ക്കുക എപ്പോളും വിശദമായ കാര്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ കരാര്‍ തന്നെ തയ്യാറാക്കുക. (ഏതെല്ലാം ഘട്ടങ്ങളില്‍ എത്ര പണം നല്‍കണം, ഏതെല്ലാം ക്വാളിറ്റിയില്‍ ഉള്ള മെറ്റീരിയല്‍ ഉപയോഗിക്കണം എന്നും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ കോണ്ട്രാക്ടര്‍ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുമെല്ലാം ഇതില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം) അതു പോലെ ഡീറ്റെയിലായ ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ കോപ്പിയിലും ഇരു കക്ഷികളും സൈന്‍ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക.

ചതുരശ്രയടിക്ക് “വെറും“ 750 ന്റെ പുറകിലെ കണ്ടീഷന്‍സ് ഒരിക്കല്‍ കൂടെ ചോദിച്ചറിയുക.

1 comment:

paarppidam said...

കേരളത്തില്‍ ശരാശരി നിലവാരമുള്ള ഒരു വീടു നിര്‍മ്മിക്കുവാന്‍ ഒരു ചതുരശ്രയടിക്ക് 1000-1200 വരെയാണ് കോണ്ട്രാക്ടര്‍മാര്‍ ഈടാക്കുന്നത്. തൊഴിലാളികളുടെ വേദനത്തിലും നിര്‍മ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വിലയിലും അനുദിനം വര്‍ദ്ധനവുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത് ഇനിയും മുകളിലേക്ക് പോകും എന്നതില്‍ തര്‍ക്കമില്ല. എന്നാല്‍ ഈയ്യിടെ സ്ക്വയര്‍ഫീറ്റിന് 750-800 രൂപയ്ക്ക് വീടു നിര്‍മ്മിച്ചു നല്‍കും എന്ന വാഗ്ദാനവുമായി പലരും രംഗത്തുവരുന്നതായി അറിയുന്നു. ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ ആകര്‍ഷകമെന്ന് തോന്നുന്ന ഇതിന്റെ പുറകില്‍ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല “സൂത്രങ്ങളും” സാധാരണക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുന്നില്ല. സാധാരണയായി ഒരാള്‍ “ടേണ്‍ കീ” രീതില്‍ എല്ലാ വിധ വര്‍ക്കുകളും കോണ്ട്രാക്ടര്‍ ആണ് ചെയ്യുക എന്നാല്‍ 750-ന്റെ കരാറുകാര്‍ പല സംഗതികളും കരാറില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നു.

E-pathram

ePathram.com