Monday, October 20, 2008

ക്ഷമയും കലയും ചേർത്ത് ബോൺസായ്


ചിത്രത്തിനു കടപ്പാട് ഗൂഗിൾ സെർച്ചിനോടും ഇന്റർ നെറ്റിൽ ഈ ചിത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവരോടും.

പ്രക്രിതിയിലെ മരങ്ങളുടെ വളർച്ചമുരടിപ്പിച്ച ചെറുപതിപ്പുകൾ ഒറ്റക്കോ കൂട്ടമായോ വളർത്തുന്ന ഒരു “കല”യാണ് ബോൺസായ്. ക്ഷമയും കലാവാസനയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രവ്രക്ഷത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ഗുണങ്ങളും പ്രത്യേകതകളും ഈ ചെറുമരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും.മാത്രവിക്ഷത്തിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് സമയാ സമയങ്ങളിൽ പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ഇലപൊഴിയുകയും ചെയ്യുന്ന ബോൺസായ് മരങ്ങൾ ഒരു കൌതുകം തന്നെയാണ്. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈനയിലാണ് ബോൺസായിയുടെ ഉൽഭവം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.ഏതാണ്ട് ആ കാൽഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ജെപ്പാനിലും,കൊറിയയിലും മറ്റും ഇതിനു വൻ പ്രചാരം ഉണ്ടായി.

ആൽ,പുളി,മാവ്,പൂമരം,സപ്പോട്ട,ബെഞ്ചമിൻ,നാരകം,നെല്ലി,ബോഗൺ വില്ല,മുള,കള്ളിച്ചെടി എന്നിവയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രധാനമായും ബോൺസായി ആക്കുവാൻ ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മരങ്ങൾ.ഇതിൽ തന്നെ ആൽ മരത്തിന്റെ വിവിധ ഇനങ്ങളോടാണ് ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം.

പൊക്കം അനുസരിച്ച് ബോൺസായിയെ തരം തരം തിരിക്കുന്നത് ഒരു രീതിയാണ്.2.5-7.5 സെന്റീമീറ്റർ പൊക്കമുള്ളവയെ ടൈനി എന്നും,13-25 സെനീമീറ്റർ വരെ ഉയരം ഉള്ളവയെ സ്മോൾ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ മീഡിയത്തിൽ വരുന്നത് 40 സെന്റീമീറ്റർ വരെ പൊക്കം ഉള്ളവയെ ആണ്.തുടർന്ന് വരുന്ന മീഡിയം ലാർജിൽ 40-60 സെന്റീമീറ്റർ ഉയരം ഉള്ളവയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിനു മുകളിൽ 120 സെന്റീമീറ്റർ വരെ ഉള്ളവ ലാർജ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു.

വളർത്തുന്ന രീതിക്കനുസരിച്ച് തരംതിരിക്കുന്നത് കൂട്ടായി ഒരു വനത്തിന്റെ പ്രതീതിയുണ്ടാക്കുന്നവ, പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ വേരുകൾ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുന്നത്, പടർന്ന് പന്തലിച്ച് “വൻ വ്രിക്ഷമായി” നിൽക്കുന്നത്,കാറ്റത്ത് ഒരുവശത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നപോലെയുള്ളത്,ഒരു ഭാഗം ഉണങ്ങിയത് എന്നിങ്ങനെ ആണ്. (ഇനിയും കൂടുതൽ രീതികൾ ഉണ്ടത്രെ)

ബോൺസായ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ:
ബോൺസായ് നിർമ്മിക്കുവാൻ ആദ്യപടിയായി ചെയ്യേണ്ടത് തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മരവും വളത്തെണ്ടരീതിയും നിശ്ചയിക്കുക എന്നതാണ്. അതിനുശേഷം അനുയോജ്യമായ വ്രക്ഷത്തൈ ശേഖരിക്കണം.മരപ്പൊത്തുകൾ,മതിലുകൾ,തുടങ്ങി കെട്ടിടങ്ങളുടെയും മറ്റും വശങ്ങളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുന്ന ചെടികളെ ശേഖരിക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക. ഇങ്ങനെ ലഭിക്കാത്തപക്ഷം അനുയോജ്യമായ ആക്രിതിയുള്ള കൊമ്പുകൾ മാത്രവ്രക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയും ആകാം. സ്വാഭാവികമായ വളർച്ചയെ മുരടിപ്പിക്കുവാൻ ആയി അവയെ താശ്ചകുറഞ്ഞ ചട്ടിയിൽ മണൽ,ചകിരി,പാറ/ചരൽ എന്നിവയുടെ മിശ്രിതം നിറച്ച് അതിൽ നടുക. വർഷത്തിൽലൊരിക്കലെങ്കിലും ഈ മിശ്രിതം മാറ്റുക. മറ്റു ചെടികൾക്ക് നൽകുന്നതിലും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതിയാകും. ചട്ടിക്ക് ആവശ്യത്തിനു ദ്വാരങ്ങൾ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ വേരു ചീഞ്ഞുപോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്റോർ ചെടികളാണെങ്കിൽ ഇടക്ക് പുറത്ത് വച്ച് സൂര്യപ്രകാസം കൊള്ളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.അതുപോലെ സൂര്യപ്രകാശം ഏതെങ്കിലും വശത്തുനിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഇടത്താണ് ചെടിവച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ വളർച്ച ആ ദിശയിലേക്ക് പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം.

ചെടി നട്ട് അത് വളരുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതിന്റെ കൊമ്പുകൾ സമയാ സമയങ്ങൾ പ്രൂൺ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.അതുപോലെ കൊമ്പുകളുടെ ആക്രിതി നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ചെമ്പ് കമ്പിയോ അലുമിനിയം കമ്പിയോ ഉപയോഗിച്ച് മുൻ നിശ്ചയിച്ച രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാം. തടിയിൽ കമ്പി ചുറ്റുന്നത് പഴമ തോന്നിപ്പിക്കുവാൻ ഉപകരിക്കും, പക്ഷെ അത് മരത്തിന്റെ തടിയിൽ പൂണ്ടുപോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം.പേരാൽ പോലെ തടിയിൽ നിന്നും വേരു തഴേക്ക് വളരുന്നവയെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. റോക്കിനു മുകളിൽ വേരുകൾ പടരുന്ന രീതിയിൽ ബോൺസായ് ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആദ്യം പാറയുടെ മേലെ ചെടിവച്ച് ചുറ്റും മണ്ണും മറ്റു മിശ്രിതങ്ങളും നിറക്കുക. തുടർന്ന് വേരുകൾ വളർന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തെ മണലും മറ്റു മിശ്രിതങ്ങളും മാറ്റിയാൽ മതി.ഈ വേരുകളെയും മേല്പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കമ്പികൊണ്ട് ചുറ്റി ആക്രിതിയും പഴമയും വരുത്താവുന്നതാണ്. ചട്ടികൾ വീടിനു പുറത്ത് മണൽ ഉള്ളയിടത്താണ് സൂക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബോൺസായി മരത്തിന്റെ വേരുകൾ ചട്ടിയിലെ ദ്വാരങ്ങൾ വഴി പുറത്തേക്ക് വളരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം അത് മണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളവും വളവും വലിച്ചെടുത്ത് തഴച്ചുവളരുവൻ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
വർഷങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടുമാത്രമേ ഒരു നല്ല ബോൺസായ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ പറ്റൂ. പതിറ്റാണ്ടുകളുടേയുംനൂറ്റാണ്ടുകളൂടേയും പഴക്കമുള്ള ബോൺസായ്കൾ ഉണ്ട്.പ്രായം കൂടും തോറും ഇവയുടെ മൂല്യവും വർദ്ധിക്കുന്നു. ഈ കുഞ്ഞൻ മരങ്ങൾ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലേയും ഇന്റീരിയറിന്റെ ഭാഗമായി ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് വളർത്തീയെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതിനാൽ ബോൺസായ്ക്ക് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നല്ല ഡിമാന്റുണ്ട്.വലിയ മുതൽ മുടക്കില്ലാത്തതും അധികം സമയം ചിലവിടണ്ടാത്തതുമായ ഒരു വരുമാന മാർഗ്ഗമായി ബോൺസായിയെ കാണാവുന്നതാണ്,ഇതിനായി ടെറസ്സോ മുറ്റത്ത് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഇടമോ ഉപയോഗിക്കാം. വ്യാവസായികമായി വളർത്തിയില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ സ്വീകരണമുറിയിലോ കോർട് യാഡിലോ അലങ്കാരത്തിനായി ഒരു ബോൺസായി സ്വന്തായി ഒരുക്കാവുന്നതാണ്.

ചൈനയിലും, ജപ്പാനിലും മറ്റും പാരമ്പര്യമായി അടുത്ത തലമുറക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതും, വിവാഹ സമ്മാനമായി നൽകുന്നതുമെല്ലാം പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്രെ!

വാൽമൊഴി:സ്വാഭാവികമായ വളർച്ചമുരടിപ്പിച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ വളർത്തുന്ന ബോൺസായിയെ എതിർക്കുന്നവരും വ്രിക്ഷങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരതയാണിതെന്ന് പറയുന്നവരുമായ പ്രക്രിതി സ്നേഹികൾ ഉണ്ട്.

Thursday, October 09, 2008

നിലാവൊഴുകുന്ന വീട്നല്ല നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ ഇലക്ട്രിക്ക് ബൾബുകളുടെ പ്രകാശമില്ലാതെ ചന്ദ്രന്റെ പാൽ‌വെളിച്ചം പരന്നൊഴുകുന്ന അകത്തളങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു വീടിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഓർത്തുനോക്കിയേ.തിരക്കുപിടിച്ച ആധിഉനിക ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിനു സ്വസ്തതയും സമാധാനവും നൽകുവാൻ ഇത്തരം വീടുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.ഇതിനായി വീടിനകത്ത് ചെറിയ ഒരു നടുമുറ്റം നൽകിയാൽ മാത്രം മതി.

മൂന്നു കിടപ്പുമുറികളോടുകൂടിയ “കേരളീയ ശൈലിയിൽ” ഒരു വീടെന്ന് പറയുന്ന ഒത്തിരി ആളുകൾ ഉണ്ട്. അത്തരക്കാർക്കു വേണ്ടി ഒരു “സൈഡ് മുറ്റവും“ ചരിഞ്ഞ മേൽക്കൂരയും മുഖപ്പും ചാരുപടിയും കൊടുത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത വീടാണിത്.വായു സഞ്ചാരം യഥേഷ്ടം ലഭിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ആണ് ഈ വീടിന്റെ ഡിസൈൻ.കോർടുയാഡ് ഉള്ളതിനാൽ വായുവും വെളിച്ചവും ഇതിനകത്ത് യഥേഷ്ടം ലഭ്യമാകും.കോർട്യാഡിൽ ചെറിയ കല്ലുകളോ ചെടികളോ വച്ച് അലങ്കരിക്കാം. ചൂടുള്ള മാസങ്ങളിൽ ഇവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊടുത്തൽ വീടിനകത്ത് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും. ഡ്രോയിങ്ങ് റൂമിനും ഡൈനിനും കണക്റ്റീവായിട്ടാണ് കോർടുയാഡ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.കൂടാതെ നടുമുറ്റത്ത് പെയ്തിറങ്ങുന്നത് നിലാവായാലും മഴയായാലും കിടപ്പുമുറിയിൽ നിന്നും ഉള്ള വലിയ ജനൽ തുറന്നിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിടന്നുകൊണ്ടുതന്നെ ആസ്വദിക്കാം.സ്വകാര്യതക്ക് ജനൽ കർട്ടൻ ഇടുകയും ആകാം.ഇതൊരു പ്രത്യേക അനുഭവം ആയിരിക്കും എന്നതിനു സംശയം ഇല്ല.

പോർച്ചിൽ നിന്നും കയറുന്നത് വരാന്തയിലേക്കാണ്.സാധാരണയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായി വലിയ നീളൻ വരാന്ത ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവിടെ ചാരുപടി നൽകുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ട്താനും.ലിവിങ്ങ് റൂമിൽ പരമാവധി സ്പേസ് ഉപയോഗപ്രദമാക്കുവാൻ “സി” ആക്രിതിയിൽ ആണ് ഇരിപ്പിട സംവിധാനമ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡൈനിങ്ങ് ഏരിയായിൽ ക്രോക്കറി ഷെ‌ൽ‌ഫിനുള്ള സ്ഥാനം പ്രത്യേകം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

രണ്ടു കിടപ്പുമുറികളിൽ വാർഡ് റോബ് സൌകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഒരു കോമ്മൺ അടക്കം മൂന്നു ടോയ്ലറ്റുകൾ.അതിൽ ഡ്രൈ ഏരിയായും വെറ്റ് ഏരിയായും വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.ആധുനിക സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാവുന്ന ഒരു അടുക്കളയും.അതിനോടു ചേർന്നു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും ഉണ്ട്.ഇവിടെ സ്റ്റോറിന്റെ വാതിൽ നെറ്റ് ഉള്ള ഇരുമ്പ് ഫ്രേമിൽ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും സ്റ്റോറ് റൊoഒമിൽ വായുവും വെളിച്ചവും നിർബന്ധമാണ്.ഇല്ലെങ്കിൽ പൂപ്പൽ സാധ്യത കൂടും.ഇനി അല്പംകൂടെ നന്നാക്കുവാൻ സ്റ്റോറിനോടു ചേർന്നുള്ള റ്റോയ്‌ലറ്റിന്റെ റൂഫ് താഴ്ത്തി വാർത്ത് അവിടെ വെന്റിലേറ്റർ നൽകുകയും ആകാം. പുറത്ത് കിച്ചൺ-2ൽ വിറക് അടുപ്പ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വാഷിങ്ങ് മെഷീനിനുള്ള സൌകര്യവും അവിടെ ഒരുക്കാം.കിച്ചൺ-2നു പുറത്ത് അമ്മിയും മറ്റും ഇടുവാൻ ഒരു ചെറിയ ഏരിയായും ഉണ്ട്.

കാവി/ബ്രിക്ക് റെഡ് നിറത്തിലുള്ളടൈലും ചുമരിനു ഐവറികളറും നൽകിയാൽ നന്നായിരിക്കും.കൂടാതെ ബെഡ്രൂമുകളിൽ ഒരു ചുമരിനു അല്പം കടും നിറങ്ങൾ ആകാം.കോർടുയാഡിന്റെ വിന്റോ വരുന്ന ചുമരിൽ അല്പം ഹരിതാഭനൽകിയാൽ കൂടുതൽ നന്നാകും.ബാത്രൂമിലെ ടൈലുകൾക്കിടയിൽ അല്പം സ്പെഷ്യൽ കളറുകൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുകയും ആകാം.

1644 + പോർച്ച് 119 (1763)ചതുരശ്രയടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ളതാണീ വീട്. ചിലവ് ഏകദേശം 16 ലക്ഷം മുതൽ മേളിലോട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
വാൽമൊഴി:കോർടുയാഡ് നൽകിയാൽ വീടിനകത്ത് കള്ളൻ കയറും,ഇടിമിന്നുമ്പോൾ അപകടം സംഭവിക്കും എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറഞ്ഞേക്കാം. അത് കാര്യമാക്കണ്ട.കള്ളൻ കയറാതിരിക്കുവാൻ കോർട്യാഡിന്റെ മേൾഭാഗത്ത് സംവിധാനം ഒരുക്കിയാൽ മതി

വിജയദശമി ആശംസകൾ

തിന്മയുടെ മേൽ നന്മ വരിച്ചവിജയത്തിന്റെ ഈ ദിനത്തിൽ എല്ലാ വായനക്കാർക്കും,ആദ്യാക്ഷരത്തിന്റെ ഹരിശ്രീകുറിക്കുന്ന കുരുന്നുകൾക്കും പാർപ്പിടത്തിന്റെ ആശംസകൾ.

കുരുന്നുകളേ നിങ്ങൾ വായിച്ചും എഴുതിയും വളരുക.വിവേകത്തോടെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ലോകത്ത് ഉദയസൂര്യന്മാരെ പോലെ ശോഭിക്കുക.വെളിച്ചം ദുഖമാണുണ്ണീ എന്ന് പറയുന്നവരുടെ ഈ ലോകത്ത് തമസ്സിന്റെ ലോകത്തേക്ക് നയിക്കുവാൻ ഒരുപാടുപേർ ഉള്ള ഈ ലോകത്ത് തമസ്സിനെ നിഗ്രഹിക്കുന്ന വെളിച്ചത്തിന്റെ നാമ്പാകട്ടെ നിങ്ങൾ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളും.

മഹത്തായ പാരമ്പര്യം ഉള്ള ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉടമകൾ ആണ് ഓരോ ഭാരതീയനും. പുരോഗമനത്തിന്റെ പേരുപറഞ്ഞും മറ്റാരുടെ ഒക്കെയോ അജണ്ടകൾ നടപ്പിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയും സാംസ്കാരിക ബിംബങ്ങളേയും, ആചാരങ്ങളേയും വർഗ്ഗീയതയുടെ കളങ്ങളിൽ തളച്ചിടലും തച്ചുടക്കലും ഇന്നൊരു പതിവായിരിക്കുന്നു. ഭാരതീയതയെ തള്ളിപ്പറയുക അല്ല മറിച്ച് അതിന്റെ നന്മകളെ ഉൾക്കൊള്ളാനാണ് നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഭ്രാമാത്മകമായ ചില ചിന്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകി സ്വന്തം സംസ്കാരത്തെകുറിച്ച് വിലകുറഞ്ഞ വീക്ഷണങ്ങൾ പകരുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തുക.

E-pathram

ePathram.com